dijous, 19 de maig de 2011

Procediment per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat

Referència: DOGC núm. 5880 - 17/05/2011
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/85/2011, de 10 de maig, per la qual s'estableix el procediment per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat. (Pàg. 28011)