dimecres, 2 de maig de 2012

Taxes vigents que gestiona el Departament d'Ensenyament

Referència: DOGC núm. 6119 (02/05/2012)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/109/2012, d'11 d'abril, per la qual s'informa de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Ensenyament.
Enllaç: taxes.