dijous, 24 de maig de 2012

Modificació de l'ordenació dels ensenyaments de l'ESO

Referència: DOGC núm. 6135 (24/05/2012)
Departament: Ensenyament
DECRET 51/2012, de 22 de maig, de modificació del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.
Enllaç: modificació.