dijous, 17 de maig de 2012

Modificacions normes de preinscripció i matrícula per al curs 2012-13

Referència: DOGC núm. 6130 (17/05/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/907/2012, de 8 de maig, per la qual es modifiquen l'annex 1 i l'annex 5 de la Resolució ENS/315/2012, de 23 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2012-2013.