dilluns, 7 de maig de 2012

Proves d'accés per a tècnic d'esport i tècnic superior esportiu i pels nivells 1 i 3 2012, d'Era Val d'Aran

Referència: DOGC núm. 6122 (07/05/2012)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/796/2012, de 2 de maig, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2012, d'Era Val d'Aran.
Enllaç: resolució.