divendres, 3 de maig de 2013

Escoles d’estiu adreçades al professorat de nivell no universitari 2013

Referència: DOGC núm. 6368 (03/05/2013)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/74/2013, de 26 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per atorgar subvencions a associacions i organitzacions professionals d’ensenyants destinades a la realització de les escoles d’estiu adreçades al professorat de nivell no universitari, i s’obre convocatòria pública per a l’any 2013.