divendres, 6 de setembre de 2013

Matrícula en les ofertes formatives específiques de formació professional inicial

Referència: DOGC núm. 6455 (06/09/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1859/2013, de 26 d’agost, de les mesures per facilitar la matrícula en les ofertes formatives específiques de formació professional inicial.
Enllaç: currículum.