dissabte, 7 de setembre de 2013

Programa Forma i Insereix 2013

Referència: DOGC núm. 6455 (06/09/2013)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/209/2013, de 2 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s’obre la convocatòria de subvencions del programa Forma i Insereix per a l'any 2013 (F&I 2013).