dilluns, 9 de setembre de 2013

Plans de formació adreçats a persones treballadores ocupades 2013

Referència: DOGC núm. 6455 (06/09/2013)
Departament: Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/211/2013, de 2 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels plans de formació professional d’oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, i s'obre la convocatòria de 2013.