dimarts, 17 de setembre de 2013

Estades formatives en empreses o institucions d'altres països 2013

Referència: DOGC núm. 6461 (17/09/2013)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/217/2013, de 26 d’agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius privats i de titularitat municipal, per a la realització d'estades formatives en empreses o institucions d'altres països per part d'alumnat d'ensenyaments professionals, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2013.