dijous, 5 de desembre de 2013

Prova d'avaluació de quart curs de l'ESO 13-14

Referència: DOGC núm. 6516 (05/12/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2548/2013, de 27 de novembre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2013-2014.