divendres, 6 de desembre de 2013

Cicle formatiu de grau superior de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Referència: DOGC núm. 6516 (05/12/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 260/2013, de 3 de desembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma.
Enllaç: currículum.