dijous, 12 de desembre de 2013

Proves lliures per a l'obtenció del graduat en ESO i del certificat de formació instrumental per a més grans de 18 anys 2014

Referència: DOGC núm. 6520 (12/12/2013)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2594/2013, de 5 de desembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2014.
Enllaç: convocatòria.