divendres, 13 de desembre de 2013

Cicle formatiu de grau mitjà d'elaboració de productes alimentaris

Referència: DOGC núm. 6521 (13/12/2013)
Departament: Ensenyament
DECRET 265/2013, de 10 de desembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'elaboració de productes alimentaris.
Enllaç: currículum.