divendres, 2 de maig de 2014

Avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l'educació d'adults

Referència: DOGC núm. 6614 (02/05/2014)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/924/2014, de 23 d'abril, per la qual s'estableix el procediment d'avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l'educació d'adults.