dimarts, 20 de maig de 2014

Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP

Referència: DOGC núm. 6626 (20/05/2014)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1080/2014, de 5 de maig, per la qual es crea el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2014-2015, i es dóna publicitat dels que actualment en formen part.
Enllaç: convocatòria.