dijous, 22 de maig de 2014

Programes de formació i inserció 2014-15.

Referència: DOGC núm. 6628 (22/05/2014)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015.
Enllaç: resolució.