dilluns, 2 de febrer de 2015

Proves d'accés d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran 2015

Referència: DOGC núm. 6801 (02/02/2015)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/65/2015, de 23 de gener, per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esports de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran, per a l'any 2015.
Enllaç: convocatòria.