dijous, 25 de juny de 2015

Llei de formació i qualificació professionals

Referència: DOGC núm. 6899 (25/06/2015)
Departament: Presidència
LLEI 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.
Enllaç: llei.