divendres, 26 de juny de 2015

Ordenació dels ensenyaments de l'educació primària

Referència: DOGC núm. 6900 (26/06/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.
Enllaç: decret.