divendres, 5 de juny de 2015

Títol d'animació en circ

Referència: DOGC núm. 6886 (05/06/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 84/2015, de 2 de juny, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d'animació en circ, i se n'estableix el currículum.
Enllaç: currículum.