dissabte, 6 de juny de 2015

Títol en tècniques d'actuació teatral

Referència: DOGC núm. 6886 (05/06/2015)
Departament: Ensenyament
DECRET 85/2015, de 2 de juny, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, i se n'estableix el currículum.
Enllaç: currículum.