dimarts, 31 de maig de 2016

Cicle formatiu de grau mitjà d'excavacions i sondatges

Referència: DOGC núm. 7131 (31/05/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/128/2016, de 17 de maig, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'excavacions i sondatges.
Enllaç: currículum.