divendres, 5 d’agost de 2016

Bases contractació en pràctiques de joves del Programa de Garantia Juvenil

Referència: DOGC núm. 7177 (04/08/2016)
Departament: Treball, Afers Socials i Famílies
ORDRE TSF/213/2016, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
Enllaç: bases.