divendres, 26 d’agost de 2016

Contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials 2016-17

Referència: DOGC núm. 7190 (24/08/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1985/2016, de 25 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per al curs 2016-2017.
Enllaç: convocatòria.