dijous, 4 d’agost de 2016

Bases del programa Fem Ocupació per a Joves

Referència: DOGC núm. 7177 (04/08/2016)
Departament: Treball, Afers Socials i Famílies
ORDRE TSF/212/2016, de 29 de juliol, de modificació de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa Fem Ocupació per a Joves.
Enllaç: bases.