dijous, 25 d’agost de 2016

Despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres d'educació especial 2016-17

Referència: DOGC núm. 7190 (24/08/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/1984/2016, de 25 de juliol, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial per al curs 2016-2017.
Enllaç: convocatòria.