dimarts, 4 d’octubre de 2016

Cicle formatiu de grau superior de transport marítim i pesca d'altura

Referència: DOGC núm. 7219 (04/10/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/259/2016, de 26 de setembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de transport marítim i pesca d'altura.
Enllaç: currículum.