dijous, 20 d’octubre de 2016

Prova d'avaluació de quart de l'ESO: directrius i convocatòria 2016-17

Referència: DOGC núm. 7230 (20/10/2016)
Departament: Ensenyament
RESOLUCIÓ ENS/2319/2016, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2016-2017.