dimarts, 25 d’octubre de 2016

Cicle formatiu de grau superior de realització de projectes d'audiovisuals i espectacles

Referència: DOGC núm. 7233 (25/10/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/281/2016, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de realització de projectes d'audiovisuals i espectacles.
Enllaç: currículum.