dimecres, 26 d’octubre de 2016

Cicle formatiu de grau superior de programació de la producció en emmotllament de metalls i polímers

Referència: DOGC núm. 7234 (26/10/2016)
Departament: Ensenyament
ORDRE ENS/282/2016, de 14 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de programació de la producció en emmotllament de metalls i polímers.
Enllaç: currículum.