dilluns, 28 de juliol de 2008

Convocatòria procés per a l'acreditació de les competències professionals

Referència: DOGC núm. 5182 - 28/07/2008
Departament: EDUCACIó
RESOLUCIÓ EDU/2390/2008, de 14 de juliol, per la qual es convoca, per al curs acadèmic 2008-2009, el procés per a l'acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu. (Pàg. 58727)
Termini: veure els diferents terminis a la Resolució