dimarts, 29 de juliol de 2008

Decret d’ordenació del batxillerat

Referència: DOGC núm. 5183 - 29/07/2008
Departament: Educació
DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat. (Pàg. 59042)