dimecres, 9 de juliol de 2008

Correcció d’errada convocatòria formació en sectors prioritaris i emergents adreçada a aturats

Referència: DOGC núm. 5169 - 09/07/2008
Departament: Treball
CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució TRE/555/2008, de 26 de febrer, per la qual es regulen i convoquen les subvencions per a 2008 i 2009 d'accions de formació en sectors prioritaris i emergents, adreçades a treballadors/es en situació d'atur, amb l'objectiu de facilitar l'adquisició de competències professionals requerides per a l'exercici d'una ocupació (DOGC núm. 5081, pàg. 16459, de 29.2.2008) (Correcció d'errada al DOGC núm. 5109, pàg. 28063, d'11.4.2008). (Pàg. 53049)