divendres, 11 de juliol de 2008

Programes innovadors: bases i convocatòria

Referència: DOGC núm. 5171 - 11/07/2008
Departament: TREBALL
ORDRE TRE/337/2008, de 10 de juliol, per la qual s'estableixen les bases que han de regir la concessió de subvencions per a programes innovadors cofinançades pel Fons Social Europeu i s'obre la convocatòria per al 2008. (Pàg. 54602)
Termini: fins el 20 de setembre de 2008