divendres, 21 de novembre de 2008

Bases del programa Forma't i convocatòria anticipada

Referència: DOGC núm. 5263 - 21/11/2008
Departament: Treball
ORDRE TRE/486/2008, de 6 de novembre, per la qual s'estableixen les bases que han de regir la concessió de subvencions de formació per a treballadors i treballadores del programa Forma't, i s'obre la convocatòria anticipada per al 2009. (Pàg. 85779)
El programa Forma't inclou les línies d'actuació següents:
a) Idiomes
b) Prevenció de riscos laborals
c) Transferència de coneixements
Termini: serà des de l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta convocatòria fins al dia 30 de setembre de 2009.