dissabte, 22 de novembre de 2008

Programes de l'esport escolar

Referència: DOGC núm. 5263 - 21/11/2008
Departament: Vicepresidència
RESOLUCIÓ VCP/3459/2008, de 18 de novembre, per la qual es desenvolupen els programes de l'esport escolar per a tothom a Catalunya. (Pàg. 85738)