dissabte, 27 de desembre de 2008

Bases reguladores i convocatòria "Crèdit formació per al treball"

Referència: DOGC núm. 5285 - 24/12/2008
Departament: Treball
ORDRE TRE/552/2008, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria anticipada de la línia de préstecs en condicions preferents "Crèdit formació per al treball" per finançar cursos de millora professional per a persones aturades. (Pàg. 93981)