divendres, 26 de desembre de 2008

Programa Interdepartamental de la formació professional

Referència: DOGC núm. 5283 - 22/12/2008
Departament: Presidència
ACORD GOV/205/2008, de 2 de desembre, pel qual s'aprova el Programa Interdepartamental de la Generalitat de Catalunya per a la integració de la formació professional a Catalunya. (Pàg. 93108)