dimarts, 2 de desembre de 2008

Modificació del decret de desplegament de la llei de la renda mínima d'inserció

Referència: DOGC núm. 5270 - 02/12/2008
Departament: Presidència
DECRET 228/2008, de 18 de novembre, de modificació del Decret 339/2006, de 5 de setembre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció. (Pàg. 88182)