divendres, 31 de juliol de 2009

Procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s'extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990

Referència: DOGC núm. 5431 - 29/07/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/362/2009, de 17 de juliol, del procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s'extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu. (Pàg. 59995)