dilluns, 16 de novembre de 2009

Calendari de desplegament de la LEC

Referència: DOGC núm. 5506 - 16/11/2009
Departament: Educació
ACORD GOV/181/2009, de 3 de novembre, pel qual s'aprova el calendari de desplegament de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació. (Pàg. 85673)