dimecres, 25 de novembre de 2009

Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea: marc general i convocatòria 2010-12

Referència: DOGC núm. 5513 - 25/11/2009
Departament: Educació
ORDRE EDU/507/2009, de 16 de novembre, de modificació de l'Ordre EDU/490/2007, de 17 de desembre, per la qual es dóna publicitat al marc general que regirà en les convocatòries descentralitzades del Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea, per al període 2007-2013, i s'obre la convocatòria corresponent al període 2010-2012. (Pàg. 89109)