dilluns, 2 de novembre de 2009

Ordenació dels ensenyaments de l'ESO per a les persones adultes

Referència: DOGC núm. 5496 - 02/11/2009
Departament: Educació
DECRET 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes. (Pàg. 81499)