dimecres, 30 de desembre de 2009

Bases i convocatòria pel 2010 d'itineraris personals d'inserció i programes d'orientació i suport a la inserció

Referència: DOGC núm. 5536 - 30/12/2009
Departament: Treball
ORDRE TRE/560/2009, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la realització d'actuacions de la Xarxa d'orientació per a l'ocupació i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2010 per a la concessió d'ajuts i subvencions d'itineraris personals d'inserció i programes d'orientació i suport a la inserció de col•lectius en situació de major vulnerabilitat. (Pàg. 97271)
Línies d'accions subvencionables.
Línia A. Itineraris personals d'inserció.
Línia B. Programes d'orientació i suport a la inserció de col•lectius en situació de major vulnerabilitat.
Línia B.1. Programes d'orientació i suport a la inserció laboral de dones en situació de vulnerabilitat per l'atur.
Línia B.2. Programes d'orientació i suport a la inserció laboral per a joves amb especials dificultats d'inserció.
Línia B.3. Programes d'orientació i suport a la inserció laboral per a persones amb discapacitat i/o malaltia mental.
Línia B.4. Programes d'orientació i suport a la inserció laboral per a altres col•lectius en risc d'exclusió laboral.