dijous, 10 de desembre de 2009

Regulació de la convocatòria anual de les proves per a l'obtenció del títol de GES

Referència: DOGC núm. 5523 - 10/12/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/3445/2009, de 2 de desembre, per la qual es regula la convocatòria anual de les proves per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l'alumnat que no l'hagi obtingut en finalitzar l'etapa esmentada. (Pàg. 92835)