dilluns, 1 de febrer de 2010

Modificació bases i convocatòria 2010 per a entitats locals per realitzar accions formatives adreçades a treballadors en atur

Referència: DOGC núm. 5556 - 29/01/2010
Departament: Treball
ORDRE TRE/29/2010, de 22 de gener, per la qual es modifica l'Ordre TRE/563/2009, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'obre convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions a entitats locals per realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/ores en situació de desocupació, per a l'any 2010. (Pàg. 5420)