dissabte, 27 de novembre de 2010

Estatuts de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació

Referència: DOGC núm. 5764 - 26/11/2010
Departament: Educació
DECRET 177/2010, de 23 de novembre, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació. (Pàg. 86618)