dimecres, 17 de novembre de 2010

Proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius

Referència: DOGC núm. 5757 - 17/11/2010
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/3638/2010, de 9 de novembre, per la qual es convoca la realització de les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional. (Pàg. 84105)