dimecres, 29 de desembre de 2010

Bases reguladores dels itineraris personals d'inserció i programes d'orientació i suport a la inserció

Referència: DOGC núm. 5784 - 28/12/2010
Departament: Treball
ORDRE TRE/602/2010, de 22 de desembre, de modificació de l'Ordre TRE/560/2009, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la realització d'actuacions de la Xarxa d'orientació per a l'ocupació per a la concessió d'ajuts i subvencions d'itineraris personals d'inserció i programes d'orientació i suport a la inserció de col•lectius en situació de major vulnerabilitat, modificada per l'Ordre TRE/20/2010, de 21 de gener. (Pàg. 93482)